Zajęcia logopedyczne dla dzieci - Częstochowa, Wieluń

Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

Diagnoza i terapia wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:

Profilaktyka zaburzeń mowy:

Do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny