Wakacyjne ćwiczenia logopedyczne

Podczas wakacji warto wygospodarować kwadrans dziennie na ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem.

A oto kilka propozycji ćwiczeń usprawniających mięśnie języka (zwracamy uwagę, aby wszystkie ćwiczenia były wykonywane przy szeroko otwartych ustach):

 • unoszenie języka do górnych zębów i opuszczanie go do dolnych zębów;
 • kląskanie- „stukanie” czubkiem języka o podniebienie- naśladowanie konika;
 • „malowanie” podniebienia językiem od zębów w stronę gardła;
 • dotykanie czubkiem języka górnych zębów;
 • przytrzymywanie przez kilka sekund czubka języka na podniebieniu;
 • zlizywanie czubkiem języka z podniebienia np. czekolady, gumy rozpuszczalnej, andruta.

Do dzieła moi mili 🙂

Moje dziecko nie wymawia poprawnie głoski /r/

Głoska r pojawia się około 4-5 roku życia. Jest to głoska przedniojęzykowo- dziąsłowa, ustna, dźwięczna. Podczas jej artykulacji wibruje czubek języka. Natomiast boki przylegają do wewnętrznych powierzchni górnych zębów i dziąseł.

Problemy z wymową głoski r pojawiają się przede wszystkim w wyniku nieprawidłowej budowy narządów artykulacyjnych:

 • niska sprawność języka lub język, który może być zbyt duży, gruby;
 • krótkie wędzidełko;
 • podniebienie gotyckie (podniebienie twarde zbyt mocno wysklepione, wysokie);
 • zgryz bardzo otwarty;
 • naśladowanie nieprawidłowych wzorców;
 • niedostateczne słuchowe różnicowanie dźwięków.

Głoska r może być wmawiana jak l, j, rl, jako r- języczkowe, wargowe, policzkowe, gardłowe, bądź w ogóle opuszczana. Przy wymowie r- języczkowego pracuje języczek wraz z podniebieniem miękkim, natomiast język pozostaje bierny.

 

Seplenienie

Seplenienie to najczęściej spotykana wada wymowy u dzieci. Przejawia się nieprawidłową realizacją głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź. Głoski te mogą być opuszczane w różnych miejscach w wyrazie np. topa zamiast stopa lub zastępowane innymi, które wymawiane są prawidłowo np. szamolot zamiast samolot.

Jedną z odmian seplenienia jest seplenienie międzyzębowe. Pojawia się ono wówczas, gdy dziecko zaczyna wymawiać głoski s, z, c, dz tj. około 3-4 roku życia. Dziecko wymawia głoski z językiem wsuniętym między zębami. Żuchwa jest opuszczona. Uniemożliwia to zbliżenie górnych i dolnych zębów, co jest konieczne do prawidłowej wymowy głosek dentalizowanych. Zniekształceniu mogą ulegać wszystkie szeregi, czyli głoski ciszące, syczące, szumiące lub tylko jeden z tych szeregów. Seplenienie międzyzębowe to wada, która sama nie ustępuje, stąd tak wiele nieleczonych dorosłych cierpi na nią.

Równie często możemy się spotkać z seplenieniem bocznym. Polega ono na niesymetrycznym ułożeniu całego języka, szczelina nie tworzy się wzdłuż linii środkowej języka, lecz w częściach bocznych. Przepływ powietrza jest taki sam jak przy głosce l. Może być jednostronny lub dwustronny. Brzmienie głosek jest bardzo nieczyste. Zniekształceniu mogą ulegać wszystkie szeregi, czyli głoski ciszące, syczące, szumiące lub tylko jeden z tych szeregów.

Prócz tego spotyka się również seplenienie wargowo-zębowe, przyzębowe, świszczące itp.

Wśród przyczyn, które mogą powodować seplenienie upatruje się niektóre stany chorobowe górnych dróg oddechowych, nieprawidłową budowę narządów mowy, niską sprawność narządów artykulacyjnych (mięśnie języka są zbyt wiotkie lub zbyt silnie napięte, mała sprawność warg, brak pionizacji języka), niesprawność narządów artykulacyjnych, nieprawidłowy zgryz, upośledzony słuch oraz naśladownictwo nieprawidłowych wzorców.

logopedia na start…

Od pewnego czasu moje myśli absorbują dysfunkcje mowy… Jadąc pociągiem, bądź idąc ulicą często słyszę sposób, w jaki ludzie ze sobą rozmawiają. Jest to bardzo interesujące… Wszakże nie interesują mnie stricte treści informacji, ale sam sposób ich przekazywania. Wielu ludzi nawet nie ma świadomości, że ich wymowa jest chaotyczna, a nawet niezrozumiała dla odbiorcy. Być może dlatego często dziwią się, dlaczego inni tak, a nie inaczej reagują na ich wypowiedzi…

Właśnie zaczynam swoją przygodę z logopedią, ponieważ m. in. chciałabym poznać antidotum na „dobrego mówcę”!

Na początek postaram się wyjaśnić, czym zajmuję się logopedia.

Logopedia jest to dziedzina nauk zajmująca się badaniem wszelkich aspektów mowy. Jej zakres obejmuje:

– istotę teorii mowy;

– proces kształtowania się mowy;

– rozwój mowy u osób z upośledzonym słuchem;

– proces porozumiewania się głuchociemnych;

– percepcję wypowiedzi słownych;

– fonetykę artykulacyjną i akustyczną;

– patologię mowy;

– ekspresję słowną.

Ponadto logopedia ma charakter międzydyscyplinarny, ponieważ skupia wątki językoznawcze, medyczne, psychologiczne, a nawet artystyczne.